Ben je klaar voor de toekomst?

 

In een tijd van sterke veranderingen, middenin deze 4de industriële revolutie, moet je blijven veranderen om geen achterstand op te lopen. En om je bedrijf weerbaar de maken. De kans op disruptie in de markt kun je niet voorkomen, wel de impact ervan door flexibel te worden en bij te sturen als dat nodig is.

 

Ontwerp krijgt hierbij een steeds stevigere rol in besluitvorming. Vaardigheden zoals creativiteit, flexibiliteit en reflectie worden steeds belangrijker.

 

Een onderneming wordt altijd uitgedaagd te streven naar een betere concurrentiepositie. Overheden en zorginstellingen zien in toenemende mate het belang van een efficiënte invulling van hun taken. Enerzijds vanuit kostenbesparing, maar ook vanwege cliënten die de kwaliteit kritisch beoordelen. Daarbij heb je innovatietalent nodig. 

 

Maar innoveren en verbeteren is helaas niet zonder risico. Maar het is ook een risico als je niet innoveert of verbetert. Hierin biedt Burn IT een unieke combinatie van expertise in creativiteit en in risicobeheersing om vooruit te komen.

 

Werkwijze

Ik werk het liefst in multifunctionele teams vanuit een bedrijf of instelling. Mijn passie zit in het aansturen van een groep en ervoor zorgen dat zij een concreet en meetbaar resultaat behalen. Neem contact met me op om te bespreken wat u wilt bereiken.

 

Joris de Nijs

Burn IT Innovation BV

Building a better business